MUDr. Martina Kovářová

MUDr. Martina Kovářová

Lipová 807/14
434 01 Most
Telefon: +420 417 633 211
IČ: 72078766

Co je aktuálního u nás?

Mobilní telefonní číslo 608 213 347 již mimo provoz.

Vzhledem k vytížení ambulance s elektrofyziologickou specializací zahrnující  práci lékařky  i  sestry u pacienta na přístrojích  není možné odpovídat na každý telefonát. 

Nově je možné objednání na e-mail neurologkovarova.most@seznam.cz .

V e-mailu uveďte jméno a příjmení, rok narození, pojišťovnu, druh požadovaného vyšetření ( neurologické, EMG, BAEP, EEG , alternativa atd.) dle doporučení na K žádance odesílajícího lékaře. Popiště vaše současné potíže, s kterými jste k nám odesíláni a jméno s odborností odesílajícího lékaře, u kontrol uveďte datum poslední návštěvy u nás. Objednací doba se liší dle druhu požadovaného vyšetření. Uveďte tedy případné nevyhovující termíny v následujících dvou měsících od data objednávání. Termín objednání bude sdělen v nejbližším možném termínu.    

 

Plánované uzavření ambulance z důvodu vzdělávání či dovolené v roce 2016

Dovolená 2016

29.1.2016 pololetní prázdniny 

15.-19.2.2016 zimní prázdniny

24., 25.3.2016 velikonoční prázdniny

1., 2.4.2016 Podkrušnohorské eletrofyziologické dny Červený Hrádek

22.4.2016 dovolená

5., 6.5.2016 Neuromuskulární kongres Brno

20.5.2016 dovolená

2., 3.6.2016 Sjezd praktické neurologie Brno 

17.6.2016 dovolená 

30.6.-8.7.2016 letní dovolená

23.-26.11.2016 Neurologický sjezd Praha 

Akutní případy ošetří po dohodě neurologický centrální příjem

tel. 476 171 111.

Děkujeme za pochopení. 

 

Je nutno se objednávat buď osobně či telefonicky v ordinaci a to na základě doporučení od praktického lékaře či na doporučení jiného ambulantního specialisty nebo i nemocničního lékaře po propuštění z hospitalizace vzhledem k specializaci ambulance.  

 

Profesionální syndrom karpálního tunelu

Od 1. dubna 2013 platí  vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pro zaměstnavatele pracovníků v riziku práce kategorie 3 zvýšené lokální svalové zátěže, vibrací s přenosem na horní kočetiny atd.

provádíme po domluvě vyšetření  EMG (elektromyografické vyšetření) středových nervů (nn.mediani) DML , popřípadě vyšetření dalších nervů ( např. loketní nervy ) podle speciálních požadavků a charakteru pracovní zátěže.  

Vhodná osobní domluva, především ujasnění požadovaného rozsahu vyšetření EMG. Při dlouhodobé spolupráci platba na fakturu, při hromadném vyšetření zaměstnanců v počtu nad 30-40 je možné domluvit i vyšetření EMG i v místě závodu na přenosném EMG přístroji

Vstupní i výstupní prohlídka EMG je  dle zákona stanovena nedostatačně jen v rozsahu stanovení distální motorické latence (DML).Při vyšetření vedení nervu přes karpální tunel nacházíme sníženou rychlost senzitivního vedení (nervu pro dotyk) a prodlouženou distální motorickou latenci (DML, doba, za kterou je vybavena odpověď). Senzitivní vlákna jsou zpravidla v kondukčních studiích postižena dříve než motorická. Středně těžký stupeň onemocnění je hranicí, která spolurozhoduje o konzervativním versus operačním postupu a tento stupeň je vyžadován k uznání nemoci z povolání.

Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu pro potřeby hlášení choroby z povolání a další podrobnosti týkající se problematiky profesionálního syndromu karpálního tunelu jsou uvedeny v samostatném článku na našich stránkách.

Provádíme vyšetření EMG například pro tyto firmy: AGC Automotive Czech a.s.,CBL TW s.r.o,Aisan Industry Czech s.r.o., Dräger Chomutov s.r.o., Kardia s.r.o., Manpower Group s.r.o., Primed-Halberstadt c s.r.o., TS města Mostu a.s., VEM Tschechien s.r.o, Work Service Czech s.r.o. atd.

Nominovat

Informace o ordinaci MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most

 

Neurologie

Elektromyografie (EMG)

Evokované potenciály (EP)

Elektroencefalografie (EEG)

Akupunktura

Manuální medicína

Homeopatie

 

Další informace z ordinace najdete v sekci Články (vpravo na této stránce). 

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Martina Kovářová

 

zdravotní sestra Magdalena Šrajberová

Cena za služby MUDr. Martina Kovářová

Nadstandardní výkony:

 

Akupunktura:

Vstupní prohlídka a plán za 580 Kč

Aplikace malá za 150 Kč

Aplikace každá další dle náročnosti od 100 do 170 Kč

Aplikace ušní - permanentní jehly za 350 Kč

 

Homeopatie:

Vstupní prohlídka a plán v čase 45 minut za 580 Kč

Kontrolní homeopatické sezení  v čase 20 minut za 150 Kč

 

Léčba bolesti preparáty GUNA-MD

Cena za 1 aplikaci se pohybuje od 150 do 200 Kč dle zvoleného přípravku. 

Podrobnější informace o mechanismu působení, způsobu aplikace a vhodných indikacích k léčbě jsou uvedeny v samostatném článku. 

 

Pro pacienty zdravotních pojišťoven, které s námi neuzavřely smluvní vztah:

 

Neurologie:

Komplexní vyšetření neurologem II.atestace za 1020 Kč

Cílené vyšetření neurologem II.atestace  za 510 Kč

Kontrolní vyšetření neurologem II.atestace  za 260 Kč

 

Ceník výkonů s platností od 1.5. 2011 zpracovala firma SKS poradenství s.r.o. Praha, ceny jsou kalkulovány v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 S.O cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Po vyslovení souhlasu pacienta s nabízenou službou a cenou je cena považována za smluvní, stanovena dohodou bez možnosti proplacení u zdravotní pojišťovny.

Kde nás najdete?