MUDr. Martina Kovářová

Lipová 807/14
434 01 Most
Telefon: +420 417 633 211
IČ: 72078766Co je aktuálního u nás?

Děkujeme všem pacientům za důvěru a hlasy v soutěži ORDINACE ROKU 2016!

 

Dovolená a odborné akce 2018

 

16.3.2018            24.podkrušnohorské elektrofyziologické dny Jirkov 

23.3.2018            8. Ústecké algeziologické dny

21.3.2018            Roztroušená sklerosa Teplice 

29.3-2.4.2018      Velikonoční prázdniny

10.-11.5.2018      29.neuromuskulární sjezd Brno

30.5.-31.5.2018    Kongres praktické neurologie Brno 

30.6.2018            dovolená

29.6.-13.7.2018   letní dovolená

    

 

Od ledna 2017 možnost objednávání k diagnostickému vyšetření EAV elektroakupunktury dle Volla na přístroji Vistron (viz sekce články)

Nadále nabízíme aplikaci preparátů s kolagenem MD GUNA

Na některých neoficiálních e-mail stránkách uvedené telefonní číslo 608 213 347 již mimo provoz, stejně tak je jediná správná e-mailová adresa  neurologkovarova.most@seznam.cz . 

Vzhledem k vytížení ambulance s elektrofyziologickou specializací zahrnující  práci lékařky  i  sestry u pacienta na přístrojích  není možné odpovídat na každý telefonát. 

Vhodné objednání na e-mail neurologkovarova.most@seznam.cz .

V e-mailu uveďte jméno a příjmení, rok narození, pojišťovnu, druh požadovaného vyšetření ( neurologické, EMG, BAEP, EEG , alternativa atd.) dle doporučení na K žádance odesílajícího lékaře. Popiště vaše současné potíže, s kterými jste k nám odesíláni a jméno s odborností odesílajícího lékaře, u kontrol uveďte datum poslední návštěvy u nás. Objednací doba se liší dle druhu požadovaného vyšetření. Uveďte tedy případné nevyhovující termíny v následujících dvou měsících od data objednávání. Termín objednání bude sdělen v nejbližším možném termínu.    

 

 

 

 

Je nutno se objednávat buď osobně či telefonicky v ordinaci a to na základě doporučení od praktického lékaře či na doporučení jiného ambulantního specialisty nebo i nemocničního lékaře po propuštění z hospitalizace vzhledem k specializaci ambulance.  

 

Profesionální syndrom karpálního tunelu

Od 1. dubna 2013 platí  vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pro zaměstnavatele pracovníků v riziku práce kategorie 3 zvýšené lokální svalové zátěže, vibrací s přenosem na horní kočetiny atd.

provádíme po domluvě vyšetření  EMG (elektromyografické vyšetření) středových nervů (nn.mediani) DML , popřípadě vyšetření dalších nervů ( např. loketní nervy ) podle speciálních požadavků a charakteru pracovní zátěže.  

Vhodná osobní domluva, především ujasnění požadovaného rozsahu vyšetření EMG. Při dlouhodobé spolupráci platba na fakturu, při hromadném vyšetření zaměstnanců v počtu nad 30-40 je možné domluvit i vyšetření EMG i v místě závodu na přenosném EMG přístroji

Vstupní i výstupní prohlídka EMG je  dle zákona stanovena nedostatačně jen v rozsahu stanovení distální motorické latence (DML).Při vyšetření vedení nervu přes karpální tunel nacházíme sníženou rychlost senzitivního vedení (nervu pro dotyk) a prodlouženou distální motorickou latenci (DML, doba, za kterou je vybavena odpověď). Senzitivní vlákna jsou zpravidla v kondukčních studiích postižena dříve než motorická. Středně těžký stupeň onemocnění je hranicí, která spolurozhoduje o konzervativním versus operačním postupu a tento stupeň je vyžadován k uznání nemoci z povolání.

Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu pro potřeby hlášení choroby z povolání a další podrobnosti týkající se problematiky profesionálního syndromu karpálního tunelu jsou uvedeny v samostatném článku na našich stránkách.

Provádíme vyšetření EMG například pro tyto firmy: Toyoda Gosei,  Dräger s.r.o., EUC premium, Yanfeng , Amazon,  Manpower Group s.r.o., Primed-Halberstadt c s.r.o., TS města Mostu a.s., VEM Tschechien s.r.o, Work Service Czech s.r.o. atd.

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Martina Kovářová

Neurologie Most

 

Neurologie

Elektromyografie (EMG)

Evokované potenciály (EP)

Elektroencefalografie (EEG)

Akupunktura

Manuální medicína

Homeopatie

 

Další informace z ordinace najdete v sekci Články (vpravo na této stránce). 

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Martina Kovářová

zdravotní sestra Magdalena Šrajberová

Cena za služby MUDr. Martina Kovářová

Nadstandardní výkony:

 

Akupunktura:

Vstupní prohlídka a plán  za 620 Kč

Aplikace malá za 250 Kč

Aplikace každá další dle náročnosti od 250 do 350 Kč

Aplikace ušní - permanentní jehly za 350 Kč

magnety 50 Kč

 

Homeopatie:

Vstupní prohlídka a plán v čase 45 minut za 620 Kč

Kontrolní homeopatické sezení  v čase 20 minut za 250 Kč

 

Léčba bolesti preparáty GUNA-MD

Cena za 1 aplikaci se pohybuje od 150 do 200 Kč dle zvoleného přípravku. 

Podrobnější informace o mechanismu působení, způsobu aplikace a vhodných indikacích k léčbě jsou uvedeny v samostatném článku. 

 

Pro pacienty zdravotních pojišťoven, které s námi neuzavřely smluvní vztah:

 

Neurologie:

Komplexní vyšetření neurologem II.atestace za 1020 Kč

Cílené vyšetření neurologem II.atestace  za 510 Kč

Kontrolní vyšetření neurologem II.atestace  za 260 Kč

 

Ceník výkonů s platností od 1.5. 2015 zpracovala firma SKS poradenství s.r.o. Praha, ceny jsou kalkulovány v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 S.O cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Po vyslovení souhlasu pacienta s nabízenou službou a cenou je cena považována za smluvní, stanovena dohodou bez možnosti proplacení u zdravotní pojišťovny.

Kde nás najdete?